Dopravně psychologické vyšetření

Jsem dopravní psycholog schválený Ministerstvem dopravy ČR. Nabízím odborné provedení dopravně psychologického vyšetření řidičů (psychotesty pro řidiče), které je dáno zákonem č.361/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích.

Vyšetření probíhá individuálně v přátelské atmosféře. Posudek můžete získat ihned po vyšetření.

Pro vybodované řidiče, ale i řidiče profesionály

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat

  1. držitel řidičského oprávnění pro skupiny C1+E,C,C+E před zahájením profesní kariéry a v 50 letech věku, následně pak v 5-letých intervalech
  2. držitel řidičského oprávnění pro skupiny ŘP D1+E,D,D+E dle zákona
  3. řidič, který žádá vrácení řidičského oprávnění  po vybodování, po odebrání řidičského průkazu z jiných důvodů
  4. řidič nad 65 let věku na základě doporučení lékaře

Webové stránky zdarma