Naše služby

provádím posuzování psychické způsobilosti řidičů profesionálů, řidičů po odebrání řidičského oprávnění z různých důvodů, např. vybodovaných řidičů, nebo řidičů na doporučení lékaře.

Podmínky

dopravně psychologická vyšetření jsou prováděna individuálně, nikoliv ve skupinách, v příjemném prostředí pracovny se standardním předepsaným testovým a technickým vybavením a nadstandardním interiérem, s možností parkování přímo před domem, event. s možností dopravy MHD, bus č.27, tram č.4.

Dobu vyšetření je třeba objednat telefonicky nebo e-mailem. Délka vyšetření je cca 2 - 5h, záleží též na důvodu vyšetření. Závěr z vyšetření obdrží klient formou posudku písemně ihned po vyšetření.

Cena za vyšetření je standardní, platí se hotově.
Výhodou jsou krátké objednací lhůty.

K vyšetření je třeba přinést "Výpis z evidenční karty řidiče", který lze získat na registru řidičů místně příslušného úřadu.
Osoby, které žádají o vrácení řidičského průkazu, doloží i "Posudek o zdravotní způsobilosti" (od praktického lékaře) ne starší než 30 dnů. 


Webové stránky zdarma